Ένα όραμα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα στον Καραβά

Η αποκατάσταση των παλιών λίθινων αναβαθμών (βασκίνες) κατά μήκος του μονοπατιού Μ49Α ξεκίνησε με τη συνεργασία του Δήμου Κυθήρων, της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Ανθρωπο (MedINA), του συλλόγου Πορτοκάλια του Καραβά, της Πατρικίου Σχολής, του συλλόγου ο Όμορφος Καραβάς, κατοίκων της περιοχής και εθελοντών.
Ήδη οι πρώτοι 5 αναβαθμοί ολοκληρώθηκαν και έχουν γεμίσει με νερό.
Η αξία τους είναι πολλαπλή για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα, τη βιοποικιλότητα και τις δραστηριότητες των κατοίκων κατά μήκος της ρεματιάς.
Οι εργασίες συνεχίζονται και όσοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, το επόμενο ραντεβού είναι Τετάρτη και Πέμπτη 9:30 στην πηγή Κεραμάρι
Δήμος Κυθήρων
Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων
Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης Mediterranean Institute for Nature and Anthropos
Πατρίκιος Σχολή Σύλλογος Πορτοκαλιά Καραβάς Κυθήρων
02.09.20 Category: Blog

standardPostTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.
Kythera.Live