Το MedINA στηρίζει τα Κύθηρα

Τα καλύτερα και αποδοτικότερα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στα Κύθηρα υπάρχουν και τα κατασκεύασε ο άνθρωπος εκατοντάδες χρόνια πριν! Το μόνο που χρειάζονται είναι μια συντήρηση για να επιτελέσουν το έργο τους.

Η καμένη έκταση των Κυθήρων αποτελείται, κατά μεγάλο μέρος, από μακία βλάστηση και φρύγανα, περιοχές δηλαδή που δεν χρειάζονται βοήθεια και έργα για τη συγκράτηση του εδάφους ή για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Σε κάποιες λίγες εκτάσεις που υπήρχε δενδρώδης βλάστηση η κατασκευή κλαδοπλεγμάτων ή κορμοφραγμάτων ίσως χρειαστεί, ίσως και όχι. Ωστόσο η φωτιά αποκάλυψε το μεγαλύτερο αντιδιαβρωτικό και αντιπλημμυρικό έργο το οποίο υπήρχε ήδη στο νησί και κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια (ίσως και εκατοντάδες) και δεν είναι άλλο από τις λίθινες αναβαθμίδες (πεζούλες). Αν λοιπόν κάποιος θέλει να διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προστασία του εδάφους και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να συντηρήσει αυτές τις κατασκευές που στο μεγαλύτερο τμήμα τους έχουν αποδομηθεί και δεν επιτελούν το έργο τους. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την (ανα)κατασκευή κάποιων μικρών φραγμάτων (μικρότερων των 50εκ ύψους) στα γύρω ρέματα ίσως αποδειχτούν τα καλύτερα έργα τα οποία μπορούν να γίνουν για την υποβοήθηση της αναγέννησης και την προστασία των οικισμών και των καλλιεργειών, ενώ παράλληλα θα συνδράμουν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής. Μην ξεχνάμε δε, ότι οι ίδιες αυτές κατασκευές, εκτός από την ανεκτίμητη πολιτιστική τους αξία, αποτελούν και ενδιαίτημα για μια σειρά από είδη της χλωρίδας και της πανίδας, όπως αρκετά χασμοφυτικά είδη, αλλά και είδη ερπετών και ασπονδύλων ζώων που με τη σειρά τους αποτελούν τροφή για αρκετά ακόμα είδη ζώων (όπως νυχτόβια παμφάγα, αρπαχτικά πουλιά κλπ). Τα έργα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα τον δρόμο προς μια αποκατάσταση όπου η φύση και ο πολιτισμός μπορούν και πρέπει να αλληλοβοηθούν. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο Mediterranean Institute for Nature and Anthropos σχεδίαζε μια τέτοια μικρής έκτασης πιλοτική παρέμβαση στην περιοχή του Καραβά πριν την καταστροφική πυρκαγιά, νομίζουμε πως τώρα (δυστυχώς) ήρθε η ώρα για μια πιο δραστική και μεγαλύτερης έκτασης παρέμβαση και δηλώνουμε έτοιμοι να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.

10.08.17 Category: Blog

standardPostTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.
Kythera.Live
κυθηρα